Våre partnere

Vi retter en stor takk til våre samarbeidspartnere - uten dere kunne vi ikke gjennomført et så stort prosjekt.

Norges Triatlonforbund

Norges Triatlonforbund


Triatlonforbundet var i 2018 en av våre største nasjonale partnere og særdeles viktige premissleverandører i forbindelse med de 5 nasjonale arranger,entene som var lagt til Risør Festuke og Risør TRI 2018.


Forbundet la også opp til stor møtevirksomhet i Risør under festuka og forhåndsbestilte hele 120 overnattinger på lokale hotell. Vi håper samarbeidet kan videreutvikles i samarbeid med den lokale triatlonklubben i Risør IL som er vår lokale  samarbeidspartnel for Risør TRI

Agder Friidrettskrets

I 2017 kom  også Agder Friidrettskrets med på laget og de bidrar  under Risør Konvoi Maraton og barnearramngement for å øke lysten på friidrett i Risør.


Etter at Risør Festuke startet i 2011 har Friidrettsforbundet i dag tre aktive klubber fordelt på Hope, Søndeled og Risør.Søndeled og Risør Historielag

Søndeled og Risør Historierlag har vært med oss fra starten av, og historielagets medlemmer har bidradd med  lokalhistoriske vandringer, visning av film, vandreturer i Urheia osv. I år vil de torsdag 5. oktober holde en egen lokalhistorisk dag med ulike tema og vandreturer i sentrum og i Urheia mm - se program for detaljert opplegg.


Medlemmene bistår også med  både foto og filmopptak på  våre mange arrangementer og bidrar aktivt under barneløpet i Urheim åpningsdagen

Risør Kiwanis klubb

Risør Kiwanis klubb

Kiwanis Risør er også en av våre samarbeidende foreninger. Deres medlemmer stiller som vakter på vårt sykkelritt og Triatlon og bidrar til å øke sikkerheten for deltakere og publikum.


Samtidig selger de lodd til inntekt for viktig barne og ungdomsarbeid med fokus på barn med ressurssvake foreldre. Båten trekkes forøvrig siste dag under Festuka - kjøp lodd du også!

Risør Ro & Padleklubb

Risør IL

Risør ro og padleklubb har i alle år sørget for sikkerhet rundt våre triatlonarrangement. Med sine  kajakker  er de lett tilgjengelige dersom noen av  deltakerne får problemer underveis i svømmedistansen. Deres arbeid er av aller største viktighet for utøvernes sikkerhet

Hope IL

Hope Il bidrar md vakter og med mannskap og deltakere på våre aktiviteter. 


Hope IL er også en av de lokale klubbene som er medlem i Idrettskretsenb og friidrettsforbundet, og de har mange positive aktiviteter vi anbefaler.

Risør Idrettslag

Risør IL (tidligere Risør ski og skøyteklubb) er en av våre eldste samarbeidspartnere og bidro som teknisk arrangør av både rulleskiskole og rulleskisprint i Risør sentrum.


De siste årene har Risør Ski og Skøyteklubb stått som teknisk arrangør av RisørTRI. De har også startet en triatlongruppe med samme navn, som de også benytter i sin logo og på profileringstøy.


Dette er en svært positiv sideeffekt av Risør Festuke og bidrar til god lokal forankring.

Hope IL

Risør Ro & Padleklubb

Gjerstad IL

Gjerstad idrettslag


Gjerstad idrettslag har de siste årene bidradd med vakter under våre største enkeltarrangement. Vi er i dialog for å utvide samarbeidet i 2019 og ser på mulighetene for å ta et fellesløft for unge sykliste.