lokalhistorie

Mer enn 60 bokutgivelser


Søndeled og Risør Historielag er en av våre faste bidragsytere og samarbeidspartnere. Historielaget har nær 600 medlemmer og er Risørs største forening, og selv om de runder 70 år i 2019 er de en særdeles aktiv forening som hvert år gir ut lokalhistoriske bøker. De er i tillegg involvert i en lang rekke lokalhistoriske prosjekt - om du vil bli medlem kan du melde deg inn som medlem på www.srhl.no

10 000 stedsnavn i Risør kommune


I Risør kan du runde Kap Horn, overnatte i Vatikanet og ta deg en dukkert på Lille Danmark før du kan slappe av i Perleporten. Og om du ønsker det kan du besøke stedet "der bikkja beit mannen" og 10.000 andre steder som er nevnt i Søndeled og Risør Historielags store stedsnavnbok.


Et imponerende bokverk som hører hjemme i alle Risørs hjem, hytter og fritidshusm - kan bestilles her; http://srhl.no/bestilling/bestille.html

Risør flagget

Ideen om et eget Risør flagg ble luftet på et styremøte i Risør Vel så tidlig som i 1938. Formannskapet likte ideen og overlot det videre forarbeidet til Risør Vel.

 

En konkurranse ble utlyst og nær 50 forslag til utkast ble inlevert sammen med forslagsstillerens navn i egen luket konvolutt slik at ingen skulle farovisere noen av utkastene fremfor andre. Ingen av de første 50 forslagene til Risørflagg ble godkjent. I andre runde kom det inn omlag 40 nye utkast og blandt disse ble det plukket ut 3 utkast som innfridde de holdninger man hadde til et byflagg.

 

Ved senere åpning av forslagsstillernes konvolutter viste det seg at alle de tre finaleutkastene var innlevert av samme person, nemlig Risørpatrioten og lokal politikeren Jacob Paulsen.

 

Risørflagget slik vi kjenner det i dag ble første gang heist av forslagsstiller Jacob Paulsen lørdag 7. juli 1939 under åpningen av årets Risør fest.

 

Dere kan lese mer om tilblivelsen i Søndeled og Risør Historielags bok om Risør og Søndeled 1837-1987 side 114, forøvrig ført i pennen av Bjarne Jenssen som var formann i Risør Vel 1938!

 

All info ovenfor er gjengitt med tillatelse fra Søndeled og Risør Historielag – les mer på historielagets hjemmeside: www.srhl.no

Bli medlem i

Søndeled og Risør Historielag

Søndeled og Risør Historielag ble stiftet 19. november 1949 og er i dag Risørs største frivillige organisasjon.

 

I mer enn  60 år har de tatt vare på, og presentert lokalhistoriske på en god måte, bla med utgivelse av nær 60 bøker.

Støtt dem ved å bli medlem du også - det koster kun kr 100,- via;  www.srhl.no

BALLAST

Ballast og ballastplanter er vesentlig knyttet til transport av trelast med seilskip. På grunn av den store vekt som rigg og seil utgjorde, var seilskipene avhengig av last eller ballast for å oppnå tilstrekkelig stabilitet. Oftest hadde seilskipene last kun fra Norge til oversjøiske havner.

 

Skipene gikk da i ballast tilbake. Jord, sand, stein og murstein ble benyttet som ballast. På 1800-tallet ankom årlig 70-190 skip Risør i ballast. Mesteparten av den ballasten som seilskipene brakte med seg, ble styrtet på sjøen. Det var imidlertid strenge bestemmelser i forbindelse med styrting av ballast.

 

Dumpingplasser for ballast ble anvist av havnemyndighetene. Havnefogden hadde som oppgave å sette opp ballastmerker på disse stedene. Skipsførerne var imidlertid forpliktet til å avgi ballast til offentlig bruk på land. I tillegg ble seilskipsballast benyttet til utfylling i hager ol. hos private. I instruksjon for havnefogden for Øster Riisøers tolldistrikt av 1736 heter det at ballast må bare kastes ut på to plasser som havne-kommisjonen har utsett, nemlig på sydenden av Badskjærholmen og midt på Tangen.

 

På et kart over Risør havnedistrikt fra 1901 er ballastmerker påført ved Lekerøya og Finnøya, men ikke ved de gamle plassene. I Risør er ballast deponert eller benyttet på land mange steder, bl.a. i sentrum og på kirkegården. Ballast ble også losset når skipene ble kjølhalt for reparasjon, f.eks. på Holmen og Krana.

BALLASTPLANTER

De planter som kom til Norge med skipsballast fra utlandet, går under fellesbetegnelsen ballastplanter. I Norge er det funnet omlag 200 ulike ballastplantearter. Mange av disse plantene er kun kjent i registreringer fra forrige århundre og begynnelsen av dette. De har bukket under i konkurransen eller de klarte ikke å produsere modne frø. Andre har funnet seg godt til rette og er idag en naturlig del av norsk flora.

 

 

Tunbalderbrå er opprinnelig ballastplante. Idag er den en vanlig plante på tun og veikanter i Risør og i landet forøvrig. Andre ballastplanter som er vanlig i Risør idag er: Apoteker-kattost, klistersvineblom og orme-hode. Murtorskemunn og villtulipan er også vanlige arter her i byen. Det er mulig at de er brakt til Risør som hageplanter, men det er heller ikke usannsynlig at de er kommet med ballast. Andre ballastplanter med voksested Risør: Byvortemelk, snegleskolm, kryp-mure, strandkarse, ramkarse, nonsblom, bendelløk, småkattost, peruskjellfrø og matrem.