Sponsors

Hovedsponsorer

Risør Festuke har bygget organisasjonen slik at alle kan bli med som aktører - fra den lille butikken på hjørnet til de lokale bedrifter, internasjonale,  nasjonale og regionale foretakene som ønsker å bidra.


Risør Festuke ønsker å ha med inntil tre hovedsponsorer, som i utgangspunktet kan velge å være enerådende innefor sitt område om de ønsker det.


I tillegg ønsker vi å ha med flest mulig sponsorer som kan velge mellom tre ulike sponsorpakker hvor beløp og gjenytelser varierer i forhold til hvilke pakke som ønskes.


Det er også et mål for Risør Festuke å ha med alle lokale handelsbedrifter som støttespillere - beløp er tilpasset slik at alle fra den lille butikken på hjørnet til de største kjedebutikkene kan bidra.


Vi håper at våre sponsorer og  støttespillere er aktive og at de samtidig bidrar til å øke fokus på Risør som en reiselivsdespinasjon folk reiser til og ikke fra.


Jeg ønsker å tegne meg som sponsor

 
 
 
 
 

Risør Festuke ønsker deg som sponsor

Støtte fra sponsorer og støttespillere er en forutsetning for at Risør Festuke kan gjennomføres og er samtidig en unmik mulighet for den enkelte bedrift å markedsføre seg og sin bedrift på en positiv måte. Med flere nasjonale arrangemant øker også våre sponsorers mulughet til å vise seg frem på en positiv måte. Ta kontakt så ordner vi en avtale som passer deg og din bedrift.

Hovedsponsor

Risør Festuke ønsker å ha inntil tre hovedsponsorer


Beløp avtales


Ytelser avtales


Maks markedsføring


Tre års avtalerSponsorer

Risør Festuke har tre ulike sponsorpakker tilpasset deg


Velg sponsorpakke 1, 2 eller 3


Ytelse etter valgt pakke


Markedsføring etter valgt pakke


1-3 års avtaler


Støttespillere

Risør Festuke ønsker lokale handelsbedrifter med på laget


Beløp avtales


Markedsføring


Deltakelse på auksjon og mannekeng oppvisning mm


1-3 års avtaler